GELEEN - Toezichthouders van de gemeente Sittard-Geleen hebben vanochtend op grond van de Wet Algemeen Bestuursrecht enkele garageboxen aan de Ringovenstraat in Geleen gecontroleerd.

In een van deze garageboxen is een grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. De toezichthouders hebben hiervan melding gemaakt bij de politie. Hoewel er géén sprake was van aanwezigheid van een productielocatie is de brandweer uit voorzorg ter plaatse geweest. Er zijn metingen verricht en er is onderzoek gedaan naar het gevaar voor de omgeving. Er is op geen enkel moment gevaar geweest voor de omgeving. Er is ruim 23 kilo aan harddrugs aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen om welke harddrugs het gaat. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de drugs en naar welke personen hiervoor verantwoordelijk zijn.

Aanpak Ondermijning


De aanpak van ondermijning is gericht op het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren. Voorbeelden van ‘ondermijning’ zijn georganiseerde drugshandel, witwassen, fraude en cybercrime. Criminelen maken vaak misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en instanties om illegale zaken uit te voeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen bewoners en ondernemers in aanraking met ondermijnende criminaliteit. Het maakt een wijk of bedrijventerrein kwetsbaar omdat criminelen hier de dienst uitmaken. En met het risico om vervolgens geconfronteerd te worden met overlast, drugsafval, intimidatie, afpersing, geweld en machtsposities van (groepen) personen.

Wat kun je doen tegen ondermijnende criminaliteit?


Iedereen kan te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, bel hiervoor 0800 -7000.