SITTARD - De militaire kamer veroordeelt een lid van de Koninklijke Marechaussee tot een werkstraf van 30 uur voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door onoplettendheid.

In april 2019 vuurde de man, lid van een arrestatieteam, tijdens een arrestatie in Sittard ongewild een schot af. De man die werd gearresteerd raakte daardoor zwaargewond aan zijn arm.

Aanmerkelijk onoplettend
Volgens de militaire kamer kon het niet anders dan dat het schot was afgevuurd doordat de Marechaussee, in strijd met de instructies, bij de arrestatie zijn vinger tegen de trekker heeft gehouden. Hierdoor loste hij ongewild een schot. De militaire kamer vindt dat de man daardoor aanmerkelijk onoplettend is geweest, zeker nu hij was getraind om onder grote druk met vuurwapens om te gaan.​

Strafbepaling
Het slachtoffer heeft nog steeds last van de gevolgen van de fout die de Marechaussee maakte. De militaire kamer vindt de gebeurtenis te ernstig om te volstaan met een schuldigverklaring zonder straf, zoals de advocaat had verzocht. Of een geheel voorwaardelijke werkstraf van 80 uur, zoals de officier van justitie had geëist. Een werkstraf van 30 uur is volgens de militaire kamer passend.