BUCHTEN - In het onderzoek naar de dood van Enver Koljsi zijn nieuwe stappen gezet. Ook wordt er door het onderzoeksteam gekeken naar mogelijkheden om internationaal burgers bij het onderzoek te betrekken.


Er zijn nog altijd veel vragen over hoe Koljsi zijn dagen vulde en met wie hij contacten onderhield. Wel is inmiddels duidelijk dat hij geregeld in Duitsland en Oostenrijk verbleef en regelmatig terugkeerde naar zijn geboorteland Servië. Ook zou Koljsi over vastgoed in Duitsland beschikken. Koljsi was verder bekend bij de Oostenrijkse en Duitse politie en justitie. Omdat Koljsi een zangcarrière had in Servië, is er vanuit dit land veel media-aandacht voor dit onderzoek. Overigens was Enver Koljsi ook bekend onder de naam Enver Kolašinac, terwijl hij bij voornaam ook Enky en/of Enko werd genoemd.

Het onderzoeksteam onderzoekt de mogelijkheden om in de eerder genoemde landen burgers te betrekken bij het onderzoek. De politie gaat samenwerking zoeken met haar collega’s in Duitsland, Oostenrijk en Servië. Daarbij zal ook de eerder getoonde compositietekening van de mogelijke getuige onder de aandacht gebracht worden. Daarnaast is het onderzoeksteam benieuwd naar wat mensen in die landen kunnen vertellen over Koljsi’s bestaan in de genoemde landen.

Het onderzoeksteam gaat nog altijd uit van diverse scenario’s. Zo kan er sprake zijn van een conflict in de privé of zakelijke sfeer. Maar het is ook nog altijd niet uitgesloten dat een en ander zich mogelijk in het criminele circuit heeft afgespeeld. De politie blijft geïnteresseerd in alle informatie rondom het slachtoffer. Om die reden zal ook dit persbericht in Duitsland, Oostenrijk en Servië gepubliceerd worden.