SITTARD - De raadkamer gevangenhouding van de rechtbank Limburg heeft vandaag beslist dat Luca M. in vrijheid moet worden gesteld.

Geen ernstige bezwaren

Naar het oordeel van de raadkamer bestaan er niet langer ernstige bezwaren tegen Luca M. dat hij betrokken zou zijn bij de levensberoving op Xavier Durlinger. Gelet op dit oordeel dient de voorlopige hechtenis te worden opgeheven.


Hoe verder?

De officier van justitie kan beroep aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer. Dat beroep zal dan door het gerechtshof worden behandeld. Los daarvan is het verder aan de officier van justitie of hij Luca M. toch zal dagvaarden voor het feit waarvoor hij eerder in bewaring werd gesteld.