SITTARD-GELEEN - Vandaag (dinsdag 26 april) vond traditiegetrouw de zogenaamde lintjesregen plaats. Dit is altijd op de dag voor Koningsdag oftewel de verjaardag van Koning Willem-Alexander. Burgemeester Hans Verheijen heeft aan dertien verdienstelijke personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Drie personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en tien personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Uitreiking

Op 26 april werden de gedecoreerden door de burgemeester met een bezoek aan huis of op een specifieke locatie gefeliciteerd.

De heer L.H.A. (Leon) Beursgens (57) uit Sittard

De heer Beursgens is vrijwilliger bij Muziekvereniging Philharmonie Sittard. Hij is tevens bestuurslid technische zaken bij de Sittardse Revue. Daarnaast is de heer Beursgens voorzitter van Buurtvereniging Rijksweg Noord en Omgeving. Bovendien is hij vicevoorzitter van Stichting Sint Rosacomité en heeft hij als bestuurslid zitting in het Torencomité.

De heer Beursgens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.C. (Henk) Boterenbrood (70) uit Grevenbicht

De heer Boterenbrood was jarenlang secretaris/penningmeester van voormalige basisschool Ds Deeleman-School in Grevenbicht. Hij is voorzitter van Modelbaan Vereniging Zuid-Limburg en voorzitter van Spoorgroep Zuid een samenwerkingsverband van drie Modelbaanverenigingen. Daarnaast is de heer Boterenbrood secretaris en interim voorzitter van Stichting Podiumkerkje Grevenbicht.

De heer Boterenbrood is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.J. (Willy) Dols (72) uit Geleen

De heer Dols was geruime tijd voorzitter van de Sociëteit Awt Prinse Flaarisse. Tevens is de heer Dols bestuurslid en voorzitter geweest van de Stichting Buitengewoon Bijzonder Onderwijs Geleen. Hij was secretaris dagelijks bestuur van Fortuna Sittard en aansluitend lid van de Raad van Commissarissen van Fortuna. Daarnaast is heer Dols voorzitter van buurtvereniging Fortuna en is hij voorzitter van de Stichting Pater Schlooz. Deze stichting geeft financiële ondersteuning aan projecten op het gebied van onderwijs en de opvang van straatkinderen in het zuiden van India.

De heer Dols is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.E. (Elly) Gelissen-Donners (70) uit Sittard

Mevrouw Gelissen-Donners zet zich al vele jaren in voor de Parochie H. Hart van Jezus Overhoven. Haar inzet door de jaren heen is heel divers, onder andere was zij lid van het kerkbestuur. Mevrouw Gelissen-Donners was een van de medeoprichters van jongerenkoor Sound ’70. Ook haar inzet voor het jongerenkoor was heel divers van bestuurslid tot voorzitter en in een later stadium voorzitter van de Stichting Sound ’70.

Daarnaast was mevrouw Gelissen-Donners jarenlang mantelzorger en is zij penningmeester van kinderkoor The Voices of Kids.

Mevrouw Gelissen-Donners is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.P.M. (Jack) Koenen (76) uit Sittard

De heer Koenen was jarenlang secretaris van Wijkplatform De Baandert. Hij is secretaris/penningmeester van Werkgroep Vrienden van de Schwienswei. Daarnaast is de heer Koenen medeoprichter en redactielid van wijkblad De Doorkijk. Hij is medeoprichter van Buurtpreventieteam De Baandert en mede-initiatiefnemer van de Stichting Plusbus Sittard-Oost.

De heer Koenen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.G.J. (Walter) Lennertz (75) uit Geleen

De heer Lennertz is bestuurslid (en in het verleden voorzitter) van de Stadspartij voor Sittard, Geleen en Born. Hij is bestuurslid geweest van ijshockeyclub VJB Smoke Eaters Geleen. Daarnaast is de heer Lennertz secretaris van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF), een landelijk platform van onafhankelijke provinciale partijen. Hij is bestuurslid van de Heemkundevereniging Geleen en in het verleden ook voorzitter van deze vereniging. In het kader van het Jaar van de Mijnen was de heer Lennertz medeoprichter en organisator van de expositie Mine-Art Holland. Tevens was de heer Lennertz medeoprichter en voorzitter van de Stichting Reizigersoverleg Limburg. Tegenwoordig zet hij zich voor deze stichting in als vicevoorzitter en 2e penningmeester.

De heer Lennertz is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer T.M.J.L. (Phil) Schaeken (71) uit Sittard

De heer Schaeken is schrijver van veel gedichten en verhalen die werden gepubliceerd in lokale, provinciale en landelijke media. Hij zet zich in voor de Vastelaovend op zeer divers gebied. Hij is mede-auteur van de kroniek ‘Tijdperk van veranderingen’. Als vrijwilliger bij Dagblad De Limburger gaf de heer Schaeken de redactie vele tips wat resulteerde in ongeveer 2000 feelgood-verhalen over onder andere clubactiviteiten en jubilea. Hij was redactielid van het verenigingsblad ‘Hoormij’. Daarnaast is de heer Schaeken schrijvend en ondersteunend lid van Veldeke Kring Sittard en hij heeft een eigen rubriek in het radioprogramma Partimento van Streekomroep BieOs.

De heer Schaeken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.A.A. (Corinna) Sipkema-van Geel (70) uit Geleen

Mevrouw Sipkema-van Geel is de oprichter en organisator van Afasiesoos Sittard-Geleen. Zij organiseert bijeenkomsten en activiteiten voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Bovendien is mevrouw Sipkema-van Geel binnen Burgerkracht Limburg betrokken bij de Klankbordgroep NAH. Namens deze klankbordgroep is mevrouw Sipkema-van Geel bestuurslid en inmiddels vicevoorzitter van de Wmo-raad Sittard-Geleen. Daarnaast geeft zij spreektrainingen aan de vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

Mevrouw Sipkema-van Geel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer I.A.M.H. (Ivo) Tillie (55) uit Geleen

De heer Tillie heeft zich geruime tijd ingezet als volksvertegenwoordiger. Hij was raadslid in de gemeente Maastricht van 2006 tot 2010 en raadslid in de gemeente Sittard-Geleen in de periodes 2014-2018 en 2018-2022.

De heer Tillie is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.B.A. (Raimond) Verhoef (44) uit Geleen

De heer Verhoef was jarenlang bestuurslid bij tafeltennisvereniging TTC Kluis. Hij is voorzitter van Harmonie St. Cecilia 1866 Geleen en secretaris van de Stichting Samenwerkende Geleense Harmonieën. Daarnaast is de heer Verhoef lid van de commissie Electro van schutterij Marcellinus & Petrus Geleen.

De heer Verhoef is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.W. (Germ) Visser (69) uit Sittard

De heer Visser was voorzitter van het schoolbestuur van de basisschool Gustav Hoefer in Sittard. Hij heeft de verbouwing en herinrichting geleid van de Protestantse Johanneskerk in Sittard alsmede de herinrichting van het kerkplein voor de Johanneskerk. Daarnaast was de heer Visser scriba (secretaris) binnen de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en vervolgens coördinator systeem- en datatechniek binnen de huidige Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.

De heer Visser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A.M.P.A. (Marianne) Waelpoel (70) uit Geleen

Mevrouw Waelpoel maakt als bestuurslid deel uit van Veilig Verkeer Nederland afdeling Sittard-Geleen-Born. Zij is met name al jarenlang betrokken bij de schoolverkeersexamens in Geleen. Daarnaast is zij lid van de activiteitencommissie van de Vereniging Limburgse Schaatsvrienden Geleen.

Mevrouw Waelpoel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.W. (Jan-Willem) Westra (71) uit Geleen

De heer Westra was kerkvoogd en secretaris binnen de Hervormde Gemeente Breda. Hij was penningmeester binnen de Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond. Bovendien was de heer Westra penningmeester bij Cuisine Culinair Nederland en is hij bestuurslid bij Cuisine Culinair Limburg. Hij is wedstrijdleider en penningmeester bij Bridgeclub Geleen. Daarnaast is de heer Westra voorzitter van de Geleense afdeling van het KWF Kankerbestrijding. Hij is secretaris van de Stichting Kledingbank Limburg en penningmeester van de Coöperatieve Vereniging Zuidenwind.

De heer Westra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.