SITTARD - In februari heeft de raad de drie denkrichtingen voor de toekomstige invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard besproken.


De drie denkrichtingen zijn: 1: uitbreiding van natuurgebied De Schwienswei, 2: een economische en/of maatschappelijke ontwikkeling in combinatie met natuurontwikkeling en 3. de denkrichting die in november 2022 door Wij Schwienswei is gepresenteerd. Deze gaat uit van gedeeltelijke bebouwing en het toevoegen van natuur aan de Schwienswei.

De raadsfracties hebben in februari een voorkeur uitgesproken. Ook hebben ze het college opmerkingen meegegeven. Naar aanleiding hiervan is een concreet voorstel uitgewerkt. Het college heeft dit op 9 mei besproken. En stelt aan de raad voor om het terrein van de oude zwem- en sportlocatie in te vullen binnen de kaders van denkrichting 2.

Denkrichting 2 biedt ruimte voor natuur, plaats voor een ruimtelijke ontwikkeling of intensieve recreatie. Deze denkrichting sluit daarmee goed aan op de beleidskaders van provincie en gemeente. Hierin is het gebied aangewezen als stad-landzone, waar ruimtelijke ontwikkelingen en het versterken van landschappelijke karakteristiek hand in hand gaan.

De raad bespreekt dit voorstel tijdens een Ronde op 22 juni. Tijdens de raadsvergadering van 12/13 juli neemt de raad hierover een besluit. Na besluitvorming breekt een volgende fase aan. In deze fase wordt de invulling voor het gebied concreet uitgewerkt.