SITTARD - WCL De Bergklimmers gaat het Tom Dumoulin Bike Park in Sittard exploiteren. De gemeente geeft het wielerpark voor dertig jaar in erfpacht aan de vereniging, die er ook een clubhuis zal bouwen. Het Tom Dumoulin Bike Park blijft wel een openbare sportvoorziening in de gemeente Sittard-Geleen.


,,De continuïteit van het Tom Dumoulin Bike Park is via de exploitatie van De Bergklimmers verzekerd,” zegt wethouder Ton Raven (sport). ,,Belangrijk is dat we hebben afgesproken dat het Bike Park gewoon toegankelijk blijft voor iedereen, zodat elke wielrenner gebruik kan blijven maken van deze veilige wieleromgeving. Want iedereen moet kunnen sporten en bewegen.”

Voorzitter Peter Bouwels van WCL De Bergklimmers spreekt van een grote stap voor zijn vereniging. ,,Het is uniek dat we zo’n mooi park tot onze beschikking krijgen. De realisatie van een clubhuis is voor ons een droom, maar ook noodzakelijk omdat onze sporters voor, tijdens en na het fietsen gebruik moeten kunnen maken van voorzieningen.”

Het Tom Dumoulin Bike Park is een veilige wieleromgeving die in 2017 is geopend op Bedrijvenstad Fortuna. Er kan gereden worden over een parcours met hoogteverschillen dat maximaal drie kilometer lang is en waar verschillende soorten wegdek in verwerkt zijn. Tot 21 uur ’s avonds is het TDBP op openingsdagen verlicht.

Tot nu toe is de gemeente Sittard-Geleen verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud van het TDBP. Sporters kunnen tijdens de vrije openingsuren gebruik maken van het park en dat blijft zo. Er is nu echter nog geen sprake van een volwaardige sportfaciliteit, omdat noodzakelijke faciliteiten zoals toiletten en douches ontbreken, er geen medische ruimte is, de mogelijkheid ontbreekt om de fiets schoon te maken en er evenmin een schuil- of horecagelegenheid is. Daar komt verandering in. WCL De Bergklimmers bouwt op het TDBP een clubgebouw met de noodzakelijke faciliteiten. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is maximaal 250.000 euro en specifiek bedoeld voor het realiseren van kleedlokalen, doucheruimtes en overige basisvoorzieningen bij sportaccommodaties. De vereniging zal zelf de overige ruimtes, zoals een kantine, voor haar rekening nemen.

Naast de bouw van dat clubhuis neemt De Bergklimmers ook de exploitatie van het park over, inclusief al het noodzakelijk onderhoud. Dat gebeurt via een erfpachtconstructie. De vereniging zal met zelfwerkzaamheid en deels met inhuur van middelen en machines het onderhoud van het park uitvoeren. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.

Het streven is om nog dit jaar de exploitatie van de veilige wieleromgeving over te dragen aan de Bergklimmers. Het clubgebouw wordt in de loop van volgend jaar gebouwd.