SITTARD-GELEEN - Instellingen, stichtingen, verenigingen en zelfstandigen in de culturele sector hebben massaal een beroep gedaan op de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021. Van de 39 ingediende subsidieverzoeken heeft de gemeente Sittard-Geleen 38 verzoeken gehonoreerd. In totaal is hiermee een subsidiebedrag gemoeid van 677.472 euro.

De Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur Sittard-Geleen 2021 is bedoeld voor:
  • Instellingen of verenigingen voor amateurkunst (spoor 1) die aantoonbaar in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van de coronacrisis;
  • Noodzakelijke fysieke en digitale aanpassingen ten gevolge van corona aan culturele accommodaties en werkruimtes (spoor 2);
  • Projecten van individuele professionele kunstenaars en zelfstandigen, dan wel groepen en organisaties binnen de professionele kunst om zich na de coronacrisis weer te presenteren aan het publiek (spoor 3).

In het kader van spoor 1 ontvangen onder andere het Pitboel Theater in Sittard, Stichting Gilde de Graven in Munstergeleen en Muziekvereniging Philharmonie in Sitttard een bijdrage uit het Herstelfonds.

In het kader van spoor 2 kunnen onder andere Theater Karroessel in Geleen, Harmonie Concordia Obbicht en de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born een subsidie tegemoet zien.

Tenslotte is ook aan een aantal zelfstandige makers en instellingen voor professionele kunst (spoor 3) een subsidiebedrag toegekend. Het gaat hier bijvoorbeeld om Club Lam & De Domijnen (voor hun voorstelling Lolita) en beeldend kunstenares Marij Heijligers voor een beeld van Entgen Luijten. Ook Heemkundevereniging De Lemborgh die samenwerkt met de Stichting Kasteel Limbricht om de archeologische collectie, opgegraven in de gracht van Kasteel Limbricht, te ontsluiten en voor het publiek toegankelijk te maken, ontvangt subsidie.

Herstel van de sector

Door de coronacrisis verkeren veel culturele en creatieve makers in zwaar weer. Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen wil daarom actief bijdragen aan het herstel van de culturele en creatieve sector tijdens en na de crisis en doet dat onder meer door het verstrekken van subsidies die aan dat herstel kunnen bijdragen.

Genieten van kunst en cultuur

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) is verheugd dat culturele en creatieve makers binnen de gemeente Sittard-Geleen massaal gebruik maken van de steun die de Subsidieregeling Herstelfonds Kunst en Cultuur biedt. ‘Een krachtige en vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor een gezond leefklimaat in onze gemeente. Met deze regeling kunnen we de culturele sector ondersteunen, zodat we ook na de coronacrisis weer van kunst en cultuur kunnen genieten. Dat hebben we nu meer nodig dan ooit!’