SITTARD-GELEEN - De gemeente Sittard-Geleen heeft maatregelen genomen tegen enkele boa’s van team handhaving. Uit intern onderzoek is gebleken dat zij in woord en op schrift opmerkingen hebben gemaakt over collega’s en leidinggevenden die de grens van het betamelijke ver overschrijden.


Het gaat om zes boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar), waarvan er drie op staande voet zijn ontslagen. Twee andere boa’s (waarvan er één gedetacheerd was) werken inmiddels niet meer bij de gemeente en de zesde boa, die een andere rol had dan zijn collega’s, krijgt een officiële waarschuwing.

De directie van de gemeente is een jaar geleden gestart met een verbetertraject bij het team ‘handhaving’, nadat er signalen kwamen over de sfeer in het team dat in totaal uit 25 boa’s bestaat. De maatregelen die nu tegen de betrokken medewerkers genomen worden, passen nadrukkelijk binnen dit verbetertraject. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er tegen nog meer boa’s maatregelen moeten worden genomen.

Voor de handhavingswerkzaamheden in de gemeente Sittard-Geleen heeft het op non-actief zetten van de medewerkers geen gevolgen. Sittard-Geleen heeft externe capaciteit ingehuurd om de reguliere en corona-werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren.