SITTARD - Het stadsbestuur van Sittard-Geleen is voornemens het schoolgebouw aan de Pattonstraat 2 in Sittard opnieuw in gebruik te geven voor basisonderwijs in combinatie met kinderopvang.


Hierover vindt overleg plaats met Jenaplanschool de Vlieger (Onderwijsstichting MOVARE), nu nog gevestigd aan de Kleine Steeg in Sittard, en Kinderopvang Bambini. Het schoolgebouw aan de Pattonstraat is veel jonger en verkeert in een betere staat voor het geven van onderwijs en de opvang van kinderen.

Verouderd

“Het huidige schoolgebouw aan de Kleine Steeg in Sittard is verouderd”, aldus onderwijswethouder Yvonne Salvino-Meijer. “Het schoolgebouw aan de Pattonstraat is 30 jaar jonger en verkeert in een veel betere staat. Bovendien liggen er een gymzaal en ruime speel- en buitensportvoorzieningen vlakbij. Ook is de school beter bereikbaar. En dat is fijn voor de Jenaplanschool, waar kinderen uit de hele regio naartoe komen.”

Win/win-situatie

De drie betrokken partijen, MOVARE, Bambini en de gemeente Sittard-Geleen, ondertekenen binnenkort een intentieovereenkomst voor de huisvesting in het schoolgebouw Pattonstraat 2 in Sittard. Wethouder Salvino-Meijer: “Een bestaand gebouw krijgt zo een passende nieuwe bestemming in de vorm van een Integraal Kind Centrum. En het draagt bij aan een evenwichtige spreiding van basisscholen. Kortom, in alle opzichten is dit een win/win-situatie.”

“Wij hechten er waarde aan ook de medezeggenschapsraad en ouders van leerlingen te betrekken bij het proces. Al eerder informeerden wij beiden over de overleggen tussen gemeente Sittard-Geleen en Onderwijsstichting MOVARE. Vrijdag 17 november krijgen delegaties van hen twee presentaties. Een presentatie van het onderzoek door de architect en een presentatie van het wijkplan door de gemeente,” aldus Maurice Bejas van het College van Bestuur van MOVARE.

Torie Ham, directeur Kinderopvang Bambini: “Kinderopvang Bambini en Jenaplanschool de Vlieger delen een sterke visie op het creëren van een stimulerende en liefdevolle omgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, leren en groeien. We geloven in de kracht van een geïntegreerde aanpak waarin onderwijs en kinderopvang naadloos samengaan. Het nieuwe schoolgebouw aan de Pattonstraat biedt ons de perfecte gelegenheid om deze visie in de praktijk te brengen. We zijn verheugd deel uit te maken van deze win/win-situatie en kijken ernaar uit om samen met Jenaplanschool de Vlieger en de gemeente Sittard-Geleen een prachtige plek te realiseren voor de kinderen.”

Schooljaar 2025/2026

Voordat Jenaplanschool de Vlieger en Kinderopvang Bambini er zich kunnen vestigen, wordt het gebouw Pattonstraat 2 eerst verbouwd. Dat is nodig om het aan de huidige bouwkundige en technische eisen te laten voldoen. Hiertoe vindt nog nader onderzoek en overleg plaats. Op basis daarvan worden de plannen verder uitgewerkt en kan definitieve besluitvorming plaatsvinden. Indien alles volgens planning verloopt, nemen de Jenaplanschool de Vlieger en Kinderopvang Bambini het schoolgebouw aan de Pattonstraat 2 voor aanvang van het schooljaar 2025/2026 in gebruik.