SITTARD/GELEEN - Burgemeester Hans Verheijen heeft bij gelegenheid van Koningsdag aan twaalf verdienstelijke personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Twee personen zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en tien personen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Uitreiking

Vanwege de geldende landelijke coronarichtlijnen is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten dat de geplande Lintjesregen door kon gaan, maar wel op aangepaste wijze. De gedecoreerden kregen, geheel volgens de geldende coronamaatregelen, de versierselen op 26 april thuis door de burgemeester uitgereikt.

De volgende personen ontvingen een Koninklijke onderscheiding:

De heer P.G.H. (Peter) van den Beuken (61) uit Munstergeleen

De heer Van den Beuken is werkzaam als senior cliëntbegeleider bij Stichting Pergamijn. Naast zijn werk zet de heer Van den Beuken zich in voor het trauma/crisis opvangteam van Pergamijn.
Tevens is de heer Van den Beuken vrijwilliger bij Zorg aan Zet, als ambassadeur voor de zorg. Hij geeft gastlessen op scholen, is actief tijdens meeloopdagen en verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten over het werken in de zorg.

De heer Van den Beuken is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer B.J. (Berend Jan) Boerrigter (75) uit Geleen

De heer Boerrigter heeft als voorzitter van de Raad van Bestuur Stichting Kringloopcentrum Westelijke Mijnstreek en waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Kringloop Beheer een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van de aangesloten kringloopcentra. Daarnaast is de heer Boerrigter mede-oprichter van Haza-Data gebruikersgroep. Haza-Data is een informatiesysteem voor genealogen en historici. De heer Boerrigter is tevens een van de initiatiefnemers van het Computer Doe- en Leercentrum waarbij niet-technisch onderlegde ouderen worden geholpen bij hun computer- en social media gebruik. Tevens heeft de heer Boerrigter het kerkelijk archief van de Protestantse Gemeente Beek-Geleen-Urmond tot één archief samengevoegd, na de fusie van vier kerkelijke gemeenten.

De heer Boerrigter is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J.H. (Herman) Evers (64) uit Limbricht

De heer Evers is adviseur en ervaringsdeskundige bij de Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden, thans de Oogvereniging Nederland. Hij wordt op lokaal en regionaal niveau geconsulteerd door gemeenten en organisaties voor mensen met een beperking. Hij draagt zorg voor advies, scholing en informatie over de integrale toegankelijkheid. Daarnaast is de heer Evers bestuurslid bij de Federatie Gehandicaptenorganisaties Limburg (FGL). Hij vertegenwoordigt de FGL onder andere bij het Reizigersoverleg Limburg. Tevens is de heer Evers VN-ambassadeur voor Inclusie in de gemeente Sittard-Geleen. Hij is lid van de lokale Wmo-raad en voorzitter van de (beleids)commissie Sittard-Geleen Inclusief.

De heer Evers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer R.M. (Rogier) Hellenbrand (54) uit Sittard

De heer Hellenbrand is langdurig bestuurslid bij Gymnastiekvereniging Swentibold in Sittard. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de technische zaken van het recreatieve turnen, organiseert scholingen en workshops, fungeert als trainer en jurylid bij wedstrijden. Tevens is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekunie. Daarnaast is de heer Hellenbrand trainer bij Gymnastiekvereniging D.O.C. te Brunssum. Als vrijwilliger bij Meivereniging De Jonkheid in Schinveld organiseert de heer Hellenbrand mede de meifeesten.

De heer Hellenbrand is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W.A. (Wil) Hoonings (73) uit Born

De heer Hoonings zet zich in als vrijwilliger bij IVN Born-Land van Swentibold. Hier onderhoudt hij onder andere de heemtuin. Hij is lid van de werkgroep Beheer en onderhoud gebouwen en de werkgroep Onderhoud knotbomen. Daarnaast is de heer Hoonings vrijwilliger bij speeltuin De Paddestoel in Born. Hij biedt technische ondersteuning en verricht mede de onderhoudswerkzaamheden. Tevens schreef hij een boek over de vijftigjarige historie van de speeltuin. De heer Hoonings zet zich tevens vrijwillig in bij Stichting Pergamijn.

De heer Hoonings is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.J.C. (Pieter) Kerremans (54) uit Sittard

De heer Kerremans is vrijwilliger bij Zwemvereniging Hellas-Glana te Sittard. Hij geeft onder andere dagelijks zwemtrainingen, is zwemofficial en -scheidsrechter, coördineert de deelname aan zwemwedstrijden en ondersteunt de teams van waterpolo en synchroonzwemmen bij toernooien en voorstellingen. Daarnaast is de heer Kerremans vrijwilliger bij Wijkplatform De Baandert in Sittard en maakt deel uit van het buurtpreventieteam.

De heer Kerremans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw G.W.C. (Truus) Knops (68) uit Buchten

Mevrouw Knops is zowel voorzitter als secretaris van de Vrouwen Vereniging Buchten. In deze hoedanigheid organiseert zij mede activiteiten voor ouderen en alleenstaanden. Tevens is mevrouw Knops coördinator bij de Humanistische Uitvaartbegeleiding Limburg. Als vrijwilliger brengt mevrouw Knops vele bezoekjes aan ouderen in Zorgcentrum Aldenhof in Born. Daarnaast is mevrouw Knops jarenlang bestuurslid geweest bij fanfare St. Jozef in Buchten.

Mevrouw Knops is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.W.H. (Twan) Könings (67) uit Geleen

De heer Könings is vrijwilliger en bestuurslid bij Zaalvoetbalvereniging OSU’60 in Geleen. Hij zette zich in voor de organisatie van de Geleense Zaalvoetbal Competitie en heeft bijgedragen aan de fusie met de Sittardse Zomeravond Competitie. Tevens is de heer Könings bestuurslid bij de Sittardse Zomeravond Competitie. Daarnaast is de heer Könings penningmeester bij Tennisclub Panta Rhei in Limbricht.

De heer Könings is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer W.M.M.R. (Wil) Lemmens (73) uit Munstergeleen

De heer Lemmens is langdurig wedstrijdsecretaris bij Voetbalvereniging SVM te Munstergeleen. Tevens zet hij zich voor de vereniging in als scheidsrechter en scheidsrechtercoördinator. Daarnaast was de heer Lemmens jarenlang vrijwilliger bij de KNVB district Zuid. Hij fungeerde onder andere als scheidsrechter.

De heer Lemmens is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer P.H.W. (Pierre) Nüsser (66) uit Sittard

De heer Nüsser zet zich al jarenlang in voor de wijk Broeksittard. Hij is voorzitter van het Wijkplatform Broeksittard. Daarnaast is de heer Nüsser bestuurslid van de Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte Broeksittard-Kemperhof-Europapark. Tevens zet hij zich in bij activiteiten van het Sint Maertenscomité in de wijk.

De heer Nüsser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.T.A.M. (Koos) Snijders (70) uit Grevenbicht

De heer Snijders zet zich in voor de vastelaovend als onder andere bestuurslid van de Soosjeteit Awt Prinse Flaarisse in Geleen. Hij verzorgt via de streekomroep de verslaglegging van de optocht in Geleen op carnavalszondag. Bij L1 heeft de heer Snijders in het verleden regelmatig zijn medewerking verleend aan verslaglegging van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer. Ook was hij actief als jurylid bij het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes. Daarnaast is de heer Snijders actief bij Heemkundevereniging Geleen als auteur, redacteur en presentator van activiteiten. Tevens is de heer Snijders vrijwilliger bij de Stichting Cultuur-Historische Uitgave Geleen (SCHUG), als lid van de redactie. Daarnaast is de heer Snijders medeoprichter en bestuurslid van het Fortuna Museum. Hij is tevens vrijwilliger bij de Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht.

De heer Snijders is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H.J.M. (Henk) Ubachs (72) uit Munstergeleen

De heer Ubachs is voorzitter van het Gilde Munstergeleense Oude Tradities (Gilde MOT). Tevens is de heer Ubachs penningmeester van de Stichting Wijkplatform Munstergeleen. Hierbij fungeert hij als schakel voor Partners in Welzijn als het gaat om leefbaarheid van de wijk. Daarnaast is de heer Ubachs voorzitter van het Oranjecomité Munstergeleen. Hij zet zich tevens in als penningmeester van de Stichting Vastelaoves Optochte Munstergelaen.

De heer Ubachs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.