SITTARD-GELEEN - Onder regie van de gemeente Sittard-Geleen start vandaag de lokale coalitie Samen Sterk tegen Eenzaamheid Sittard-Geleen. Doel van de coalitie, waaraan zeven partijen deelnemen, is het eerder herkennen van eenzaamheid en het doorbreken van de trend van eenzaamheid.

Meer dan de helft van de ouderen zegt zich eenzaam te voelen. Maar ook een grote groep volwassenen en jongeren voelt zich sterk eenzaam. “Deze mensen hebben het gevoel dat ze er niet bij horen of, nog erger, dat ze er niet toe doen. Dat gevoel gun je niemand. Daarom is het zo belangrijk dat we signalen van eenzaamheid eerder leren herkennen.”, zegt wethouder Kim Schmitz (armoede- en eenzaamheidsbestrijding).

Zeven organisaties vormen een krachtige basis voor de lokale coalitie. Burgerkracht Limburg, MEE en Partners in Welzijn hebben veel contact met mensen in de verschillende wijken en buurten. Kbo Limburg vertegenwoordigt als ouderenbond de groep waar eenzaamheid de afgelopen jaren sterk toeneemt. De Werkplaats Sociaal Domein van Zuyd Hogeschool draagt onder meer bij met onderzoek naar eenzaamheid. Het Contactpunt Eenzaamheid wordt ondergebracht bij Knooppunt Informele Zorg. Op de website www.sittardgeleentegeneenzaamheid.nl staat meer informatie over het Contactpunt Eenzaamheid en kan hulp worden gevraagd.

“We zullen eenzaamheid niet uitbannen. Met deze samenwerking kunnen we de aanpak verbeteren, zodat eenzaamheid eerder wordt herkend, de omgeving erbij wordt betrokken en mensen weer het gevoel krijgen dat ze er echt wel toe doen.”