SITTARD/GELEEN - Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft begin deze week een nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. Aanleiding was het aftreden van wethouder Ton Raven in verband met het aanvaarden van het lidmaatschap van de Eerste Kamer. De portefeuille van oud-wethouder Raven is herverdeeld onder de zittende leden van het college.


De portefeuille bedrijfsvoering, financiën, juridische kwaliteit en I&A gaat naar Judith Bühler, met uitzondering van het onderdeel facilitaire zaken dat aan de portefeuille van Pieter Meekels wordt toegevoegd. Meekels wordt ook verantwoordelijk voor parkeren en de spoordossiers.

Mobiliteit en bereikbaarheid gaan naar Leon Geilen, die ook de tot nu toe met Ton Raven gedeelde projectverantwoordelijkheid krijgt over de zwem- en schaatsvoorziening.

Andries Houtakkers neemt sport over en burgemeester Hans Verheijen gaat euregionaal beleid voor zijn rekening nemen.

De in twee delen gesplitste stadsdelen 3 en 4 worden weer samengevoegd en krijgen beiden één stadsdeelwethouder, respectievelijk Leon Geilen en Andries Houtakkers.

Ook buiten de portefeuille van Ton Raven om vinden enkele wijzigingen plaats. Kim Schmitz neemt jeugdzorg over van Judith Bühler en burgemeester Verheijen wordt verantwoordelijk voor de cultuuromslag/omgevingsbewust denken in de ambtelijke organisatie, dat tot nu toe bij Leon Geilen zat.

Samengevat is de portefeuilleverdeling van het college van B&W van Sittard-Geleen nu als volgt:

Burgemeester Hans Verheijen: algemene zaken, samenwerking, openbare orde en veiligheid

Wethouder Pieter Meekels: stedelijke ontwikkeling, economie en arbeidsmarkt

Wethouder Andries Houtakkers: omgevingsbeleid, sport, cultuur en evenementen

Wethouder Leon Geilen: gezondheid, leefomgeving, inwonersparticipatie en communicatie

Wethouder Judith Bühler: middelen, sociale zaken en dienstverlening

Wethouder Kim Schmitz: duurzaamheid, armoedebestrijding en jongeren