SITTARD - De gemeente Sittard-Geleen verwelkomt op korte termijn een aantal nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. Op 10 oktober heeft burgemeester Hans Verheijen samen met kunstenaar Piet Berghs het eerste kunstwerk onthuld: het Verbroederingsmonument. Dit is te bewonderen nabij bioscoop Foroxity aan de Rijksweg Zuid. Vanwege het onderhoud aan de Verbroederingssteen uit 2001 is besloten een medaillon te vervaardigen waarin de stadswapens van de voormalige gemeenten samenvloeien. Dit om stil te staan bij de herindeling die 20 jaar geleden plaatsvond.

Tijdens de onthulling stond burgemeester Hans Verheijen stil bij de waarde en betekenis van kunstwerken in de openbare ruimte. “Kunstwerken zijn een vereeuwiging van ons; van onze gemeenschap. Maar ook van onze identiteit, van onze waarden, van onze cultuur, van onze gebruiken en onze smaak. Daarom is kunst van onschatbare waarde en laat ze ons stilstaan bij onszelf en bij wie we zijn.”

Cultureel erfgoed
“Kunst in de openbare ruimte vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed,” vult wethouder Cultuur Andries Houtakkers aan. Sittard-Geleen kent 120 kunstwerken in de openbare ruimte. Wie kent niet het kunstwerk van Koningin Wilhelmina voor het gemeentehuis in Geleen? Of het kunstwerk in Obbicht dat ons herinnert aan de oversteek van de Maas door Willem van Oranje op 6 oktober 1568? Andries Houtakkers: “Ik ben verheugd dat we binnenkort nog enkele nieuwe kunstwerken mogen verwelkomen in onze stad. Ik noem het landmark in het teken van archeologie langs de A2 met een verwijzing naar het Haantje van Buchten en het kunstwerk in het teken van de Sittardse patroonheilige Sint-Rosa ter nagedachtenis van de coronaslachtoffers in de tuin van het Toon Hermanshuis. En niet te vergeten: het kunstwerk van de vrijgevochten vrouw Entgen Luyten uit Lutterade dat geplaatst wordt bij Kasteel Limbricht. Allemaal thema’s in de openbare ruimte over actuele onderwerpen in onze maatschappij. Deze kunstwerken bevinden zich in onze directe leefomgeving: in parken, op pleinen, op straat en ook op, aan of in gebouwen. Waarmee deze vormen van kunst heel toegankelijk zijn zodat iedereen ervan kan genieten.”

Er is daarnaast een kunstwerk gepland in de roeivijver in het stadspark in Sittard. De voorbereidingen voor het realiseren van dit werk zijn in een vergevorderd stadium.

Sinds 2012 is er geen structureel budget in de gemeentebegroting voorzien voor nieuwe kunstwerken in de openbare ruimte. De laatste grote investering in monumentale kunstwerken betrof de kunstwerken Eenheid in Verscheidenheid van beeldend kunstenares Elina Kamma. Deze kunstwerken zijn gepositioneerd bij de entrees van Sittard, Geleen en Born.