SITTARD - De grootscheepse opknapbeurt van winkelcentrum Den Tempel in Sittard is maandag 30 november afgerond. Gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg en wethouder Pieter Meekels (binnenstedelijke ontwikkeling) van Sittard-Geleen legden in de Gruizenstraat in het winkelgebied een tegel die herinnert aan de renovatie van het winkelgebied.


,,Den Tempel is al sinds de jaren zeventig een belangrijk winkelgebied voor het centrum van Sittard,” zei wethouder Pieter Meekels (binnenstedelijke ontwikkeling). ,,Deze opknapbeurt, waaraan ook de eigenaren een belangrijke bijdrage geleverd hebben, zorgt ervoor dat dit ook de komende tientallen jaren het geval zal zijn.”

Gedeputeerde Dritty (Wonen, Ruimte, Europa): ,,Met het opknappen van winkelcentrum Den Tempel blijft een begrip in Sittard en omgeving bestaan. Mooi om te zien is de betrokkenheid van de ondernemers hierbij én dat historie en hedendaags winkelen prima samengaan.”

Project Den Tempel is begonnen in 2017 vanuit een samenwerking met vastgoedeigenaren (destijds was dat Dela, inmiddels zijn dat Karioka en Kijabo) en de gemeente Sittard-Geleen. De basis van het plan was dat de vastgoedeigenaren hun gebouwen zouden renoveren (met gemeentelijke subsidie) en de gemeente de openbare ruimte zou aanpakken. Nu, ruim drie jaar later kan vastgesteld worden dat dit voornemen ook daadwerkelijk is uitgevoerd.

Den Tempel heeft volledig nieuwe, eigentijdse bestrating gekregen. Voordat die is gelegd, is in de Gruizenstraat een riool aangelegd en zijn in het hele gebied de drinkwaterleidingen vernieuwd. Daardoor is ook de bluswatercapaciteit vergroot.

Een ander aspect, dat met name in deze tijd van het jaar tot zijn recht komt, is het nieuwe verlichtingsplan waarbij de straatverlichting werd versterkt en waarbij het Gruizenkerkje en het Tempelgebouw extra in de schijn werpers worden gezet.

Den Tempel heeft ook een Archeoroute-punt gekregen (het derde punt in de stad) dat in samenwerking met Domeinen en de Provincie Limburg is gerealiseerd.