SITTARD - Het strippen van het voormalige V&D-pand aan Markt in Sittard is klaar. Enkele medewerkers van Vidar hebben de afgelopen tijd het gebouw van binnen voor zover mogelijk circulair gesloopt. Daarbij zijn de verschillende materialen die beschikbaar kwamen, gesorteerd en waar mogelijk al naar een verwerker gebracht voor hergebruik. Voordat het strippen begon, is de aanwezige asbest uit het gebouw gehaald.


De komende tijd is er weinig tot geen beweging meer in het pand. Er is zoals eerder gemeld een aanbesteding gestart voor de realisatie van het Huis aan de Markt. Tot eind april is er sprake van een selectiefase, waarbij geïnteresseerde partijen informatie kunnen opvragen en zich kunnen aanmelden voor de aanbesteding. Vanaf mei start de gunningsfase, waarbij de geselecteerde partijen een ontwerp kunnen uitwerken en uiteindelijk kunnen inschrijven. Na een tentoonstelling in augustus moet in september duidelijk worden wie het Huis aan de Markt in Sittard mag bouwen. Deze partij zal ook de resterende sloop van het voormalige warenhuis voor haar rekening nemen.

Ontmoetingsplek

Het Huis aan de Markt wordt een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Naast een multifunctionele raadszaal en vergaderruimtes, biedt het Huis aan de Markt straks ook ruimte aan een ontmoetingsplein met flexwerkplekken en kunnen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast doet het Huis aan de Markt dienst als trouwlocatie, wordt het het nieuwe thuis van Visit Zuid-Limburg én komen er dertig nieuwe woningen