SITTARD - De directie van De Domijnen en het bestuur van Stichting Toon Hermans zijn in ver gevorderd overleg om de nalatenschap van Toon Hermans tot zijn recht te laten komen in de schouwburg. Elementen van de eerdere expositie Toon Thuis zullen een prominente plek krijgen in de schouwburg. Ook vinden er gesprekken plaats over andere activiteiten om de meest bekende inwoner van Sittard-Geleen te eren. 

De gesprekken met de Stichting Toon Hermans kwamen op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen tot stand. Meer details over de invulling van het eerbetoon worden medio september verwacht. Herman van Hove, voorzitter Stichting Toon Hermans: “De gesprekken verlopen open en positief, met veel respect voor zijn artistieke erfgoed. We hopen op korte termijn tot overeenstemming te komen.”  

Ook Gijsje van Honk, interim directeur-bestuurder van De Domijnen, is positief: “Een hommage aan Toon Hermans past bij de nieuwe start die we willen maken met De Domijnen. Het illustreert hoe verbonden we ons voelen met de stad en hoe toegankelijk we theater willen maken.” 

Wethouder Andries Houtakkers (Cultuur) toont zich enthousiast over de ontwikkelingen. “Iedere inwoner van Sittard-Geleen is trots op Toon Hermans, een van de belangrijkste cabaretiers van Nederland uit onze eigen stad. Toon - en het erfgoed dat hij heeft achtergelaten - verdient een ereplaats en de schouwburg verdient de aandacht en de allure die daarmee gepaard gaan.”