SITTARD - Sittard kampt al sinds vorig jaar met tijgermuggen, nu is daar de Aziatische bosmug bijgekomen. Daarnaast is deze exotische gezondheidsbedreigende mug, die in de Flevopolder veel voorkomt en daar niet meer gemonitord en bestreden wordt, nu in Urk opgedoken. Dit blijkt uit recente vangstgegevens op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De Aziatische bosmug kan – in ieder geval in laboratoriumomstandigheden – zes virussen overdragen die niet door inheemse muggen kunnen worden overgedragen, waaronder het denguevirus en het chikungunyavirus. Daarnaast is in de Verenigde Staten in het veld gebleken dat deze exotische mug een rol speelt bij de overdracht van La Crosse encefalitis, een vorm van hersenontsteking. Om deze redenen staat deze mug, samen met onder andere de tijgermug en de gelekoortsmug op een lijst van gezondheidsbedreigende exotische muggen waarbij de minister van Volksgezondheid verantwoordelijk is voor preventie en bestrijding.

In Sittard wordt al sinds september vorig jaar de tijgermug aangetroffen en bestreden. Vorig jaar vond de NVWA er in totaal 373; voor zover bekend het grootste aantal dat ooit in de openbare ruimte is aangetroffen. Dit jaar werd de eerste vondst gedaan op 20 juli, daarna zijn tot nu toe acht vondsten gedaan, de meest recente op 11 oktober. Hoeveel tijgermuggen er per vondst worden aangetroffen, vermeldt de NVWA niet. Volgend jaar wordt alleen het totaalaantal op de site gezet.

Op 28 september vond de NVWA in Sittard een andere exotische muggensoort: de Aziatische bosmug. Op 12 oktober werd de tweede vondst gedaan. Ook bij deze vondsten vermeldt de NVWA niet hoeveel Aziatische bosmuggen er gevonden zijn.

Eveneens op 12 oktober vond de NVWA een of meer Aziatische bosmuggen in Urk.

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten.: “In de Flevopolder wordt deze mug niet meer bestreden, maar Urk ligt daarbuiten, dus te verwachten is dat de NVWA hier wel in actie komt. Waar de vondst precies gedaan is, vermeldt de NVWA niet. Op de site staat enkel ’Buitengebied’.”

“Opmerkelijk is dat in dat gebied een volkstuincomplex gelegen is. In Lelystad en Zeewolde werd de Aziatische bosmug vooral op volktuinen gevonden. Zou er een verband zijn?” zo vraagt Reinhold zich af.