LIMBURG - Voor Zuid-Nederland, en voor Limburg in het bijzonder, zijn in het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) enkele wezenlijke besluiten genomen op het gebied van wonen, water en mobiliteit. In het MIRT werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen aan ruimtelijke projecten en programma’s voor elke regio in Nederland.


Zo zijn er mooie afspraken gemaakt om de projecten Vierwaarden Venlo en Maasoevers Maastricht een stap verder te brengen en kent het Rijk financiële middelen toe aan Limburgse gemeenten om met mobiliteitsmaatregelen de woningbouw te versnellen.

Een uitgebreide toelichting van de Limburgse impulsen staat in de mededeling portefeuillehouder

Klik hier voor het persbericht van de Rijksoverheid

(verwijst naar een andere website)

(opent externe website)

.